В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областната комисия по транспорт одобри промяна в Републиканската транспортна схема по предложение на Община Тервел

prev next
Днес, 12.10.2017 г., в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областната комисия по транспорт, под председателството на заместник областния управител Красимир Николов. На заседанието се разгледа и обсъди предложение от кмета на Община Тервел за промяна на маршрутно разписание от Републиканската транспортна схема: № 8102/05.06.2015 г. по автобусна линия Шумен - Тервел, утвърдено със Заповед №РД-08-286/02.06.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Предложената промяна се изразява в изменение часа на тръгване от град Шумен - от 11:00 ч. на 11:30 ч. Промяната се извършва предвид необходимостта и за пътуващите жители (в т. ч. студенти от община Тервел в град Шумен) от и за населените места със спирки в цитираното направление.
Предложението за промяна е прието единодушно от Областната транспортна комисия и след като бъде съгласувано от Областния управител на област Добрич, ще се представи за обсъждане в Комисията за разглеждане на промени в Републиканската транспортна схема, назначена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.Актуално

съобщение

анкета