В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител прие представители на „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006“ от област Добрич

prev next
Областният управител Красимир Кирилов се срещна с представители на „Асоциация на българските зърнопроизводители 2006", в която членуват стопани от общините Генерал Тошево, Балчик, Добричка, Каварна, Тервел и Шабла. На срещата присъстваха изпълнителният директор Костадин Костов, председателят на Контролния съвет Мариян Великов, Стилиян Стоянов - председател на Управителния съвет, Красимира Крумова - организационен секретар, и Георги Катранджиев - земеделски стопанин.
„Притесненията ни са огромни, защото добивът на газ и изобщо преминаването през водоносния слой на Добруджа, крие риск за живота и здравето на хората. Заявеното инвестиционно намерение на „РУСГЕОКОМ" крие и други опасности - използването на тежки технологии и вибрациите, крият огромен риск и от земетресения" - сподели Ст. Стоянов. Изпълнителният директор Костов добави, че радиохимичните вещества, които се ползват, крият огромни рискове за поминъка, живота и здравето на хората. Земеделските производители, представители на бизнеса в област Добрич, обработващ 600 хил. дка плодородни земи изрази опасения, че няма яснота къде ще се изливат отпадните води от проучванията и сондажите, тъй като няма пречиствателни станции, които да поемат капацитет. Те съобщиха, че се предвижда на територията на Община Генерал Тошево да бъдат направени 41 сондажа, което, според тях, означава, че неминуемо ще се стигне и до отчуждаване на имоти, за да бъдат изградени газопроводи.
„Седем съветници внесоха искане за извънредна сесия на ОбС Генерал Тошево, на която да се разгледа и приеме Протестна декларация против добива на газ. Извънредното заседание ще се проведе идната седмица" - информира Стоянов, и добави, че добруджанските земеделски стопани имат подкрепата на колегите си от Националната асоциация на зърнопроизводителите и са готови и с протести да защитават водата и земята на добруджанци.
Стопаните внесоха в деловодството на Областна администрация Протестна декларация, с която заявяват категоричното си желание да се запази земята и водата на Добруджа и област Добрич.
Областният управител заяви, че ще постави проблема на фокус, за да се гарантира здравето и поминъка на жителите на област Добрич и добави, че земеделските стопани могат да разчитат на подкрепа, когато е за доброто на Добруджа.


Актуално

съобщение

анкета