В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител Красимир Николов участва в конференция, свързана с наводненията

prev next
Заместник областният управител Красимир Николов, заедно с главния експерт „Организационно-мобилизационна подготовка" Красимир Куртев, днес, 27.11.2017 г., участваха в конференция, свързана с наводненията. Форумът се проведе във Варна, като той бе организиран от Басейнова дирекция „Черноморски район". Пред присъстващите е бил представен изготвения План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление за периода /ПУРН/ 2016-2021 г.
ПУРН е изготвен съгласно чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения и на основание чл. 146 от Закона за водите. В него са разгледани всички аспекти за управление на риска, като се съсредоточават вниманието и усилията върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно оповестяване, като се отчитат характеристиките на Черноморския район за басейново управление на водите за период от шест години. При подготовката на ПУРН са определени 45 района, за които се счита, че съществува значителен потенциален риск от наводнения. С цел повишаване на информираността на хората, се предвижда да се проведат обучителна и информационна кампании, свързани с наводненията, като се цели хората да получат знания и да развият умения за реакции в случай на наводнения.
Актуално

съобщение

анкета