В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна комисия по транспорт прие предложение за промяна в маршрутно разписание от републиканската транспортна схема

prev next
Работно заседание на Областна комисия по транспорт, председателствано от заместник областния управител Красимир Николов се проведе днес, 28.11.2017 г. в Областна администрация Добрич. В рамките на предварително обявения дневен ред, участниците в заседанието разгледаха и обсъдиха предложение от кмета на Община Тервел за промяна на маршрутно разписание от републиканската транспортна схема - № 8101/05.06.2015 г., по автобусна линия Шумен-Тервел, утвърдено със Заповед № РД-08-286/02.06.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Предложението се изразява в промяна часа на тръгване от град Тервел - от 06:45 ч. на 06:20 ч. Тя се извършва предвид необходимостта и за пътуващите жители (в т. ч. студенти от община Тервел в град Шумен) от и за населените места със спирки в цитираното направление.
Предложението за промяна бе прието единодушно от Областната транспортна комисия и след като бъде съгласувано от Областния управител на област Добрич, ще се представи за обсъждане в Комисията за разглеждане на промени в Републиканската транспортна схема, назначена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.Актуално

съобщение

анкета