През 2018 г. Областна администрация Добрич ще провежда безхартиени заседания

Областна администрация Добрич е сред седемте пилотни в страната областни администрации, които работят по въвеждане на безхартиени заседания на Областни комисии и съвети. Това е част от реализацията на един от основните приоритети на правителството на Република България за електронно управление.
В момента се работи по системата. Всички материали, които се подготвят и изпращат на членовете на Областните комисии и съвети ще бъдат качени в облачно пространство. Участниците в заседанията по този начин ще могат да се запознаят с тях от всяко едно устройство, стига да имат връзка с глобалната мрежа. Предостяването на материалите и документите чрез облачно пространство ще дава възможност на членовете на комисиите и съветите да правят и коментари по разисквания казус. Безхартиениете заседания дават възможност те да се осъществяват и неприсъствено чрез видеовръзка в реално време.
Припомняме, че в началото на 2017 г. в Рейтинга на активна прозрачност на Областните администрации, изготвен от Програма достъп до информация, Областна администрация Добрич зае престижната втора позиция след Областна администрация Бургас с минимална разлика в крайния резултат от мониторинга сред всички 28 Областни администрации в страната. С въвеждането на новата електронна услуга се цели оптимизиране на работата на администрацията и не на последно място - опазване на околната среда чрез елиминирането на хартията при подготовката и провеждането на заседания, както и ще се спестят разходи за консумативи.Актуално

съобщение

анкета