Областният управител ще проведе среща по повод внесения в КЕВР бизнес план от „ВиК Добрич“ АД

Във връзка с постъпила информация в Областна администрация от „ВиК Добрич" АД, предстои Областният управител Красимир Кирилов да проведе работна среща по повод внесения в КЕВР бизнес план на дружеството.

         Внесеното от дружеството становище е във връзка със засиления обществения интерес, проведения на 14.01.2018 г. протест на граждани и насрочен още един такъв - за 21 януари 2018 г. във връзка с бизнес плана на фирмата.

От дружеството информират Областния управител за темпа на покачване на цените на ВиК услугите за периода от 2012 г. до пределната цена, заложена в бизнес плана на фирмата за 2018 г.

Приложено цените на услугите в таблица:

Справка

за цени за В и К услуги периода 2012 Г.-2018 г.

 

1.08.2012 г.

1.08.2016 г.

1.03.2018 г.

доставка на вода

2,01

2,11

2,115

отвеждане на отпадъчни води

0,13

0,12

0,252

пречистване на отпадъчни води

0,23

0,24

0,367

без ддс

2,37

2,47

2,734

С ддс

2,844

2,964

3,2808

 

         От „ВиК Добрич" се посочва, че подготовката за изготвянето на бизнес плана за развитие на дейността на фирмата като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., е започнала през 2016 г. До момента бизнес планът е връщан за корекции пет пъти, информира „ВиК Добрич". „Последният коригиран план е изпратен в КЕВР през ноември 2017 г. Очакваме комисията да излезе с решение за окончателните пределни цени до 09.02.2018 г.

         Ръководството на дружеството предлага преди да се приемат окончателните пределни цени да се организира среща с Вас, с цел преразглеждане на така предложените пределни цени", пише в Становището на дружеството.

Пълният текст на Становището на „ВиК Добрич" АД до Областна администрация в прикачения файл:Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета