Агенцията по заетост провежда анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила в областта

Агенцията по заетостта, съвместно с Областна администрация Добрич, както и дирекциите „Регионална служба по заетост" и „Бюро по труда" започват анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила. За това информират от Изпълнителната агенция по заетостта, като се уточнява, че допитването е във връзка с изпълнението на чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ за набиране, обработване и предоставяне на Агенцията по заетостта /АЗ/ на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
Проучването ще се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, съответно и получените резултати ще се обработват в електронен формат. Анкетният формуляр ще бъде отворен за отговори от 05.02.2018 г. Линкът за неговото попълване е:

Предстои със заповед на Областния управител Красимир Кирилов да бъде сформирана работна група, в която да са включени представители както на работодателските и браншови организации, така и представители на общините и дирекциите „Бюро по труда". Работната група ще има за задача да обобщи резултатите от допитването.
Актуално

съобщение

анкета