Зам.-министър Малина Крумова се запозна с проблемите на „ВиК Добрич“ АД и изслуша предложенията на гражданите

prev next
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова участва в среща с гражданите на Добрич, която бе организирана от председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия Областния управител Красимир Кирилов. Срещата, в която участваха и Борда на директорите на водното дружество, както и неговият изпълнителен директор инж. Тодор Гикински, бе продиктувана от нарастналия обществен интерес към проблемите на водния оператор и внесеният за одобрение бизнес план за настоящия регулаторен период - 2017-2021 г. На нея присъстваха и кметове и представители на местната власт от общините в областта.
Срещата бе открита от Областния управител, който накратко представи свършеното до момента от АВиК в рамките на правомощията й по съгласуване на предложения от водния оператор бизнес план. След това бе дадена думата на жителите на Добрич и областта, които имаха възможност да отправят към ръководителите на дружеството и заместник-министър Крумова конкретни въпроси и да получат отговори.
В рамките на продължилата три часа дискусия жителите на града изложиха наболели проблеми, като искаха да знаят как ще бъде оздравено дружеството и ще бъде повишено качеството на услугата.
В отговор на поставените проблеми заместник-министър Крумова разясни, че внесения за одобрение бизнес план предвижда инвестции, които имат за цел именно подобряване качеството на услугата. Тя припомни, че се изготвя нов проект на закон за водния сектор, чрез който да се регулира дейността на водните оператори, за да има повишение на качеството на услугите, които гражданите получават. Сред предложенията, които бяха направени в залата и за които М. Крумова благодари и заяви, че ще бъде анализирано бе искана промяна в Наредба 4, касаеща разпределението на разликата, отчетена по общ водомер при етажните собствености, потребена вода.
По повод предложение за усредняване цената на водата в цялата страна, заместник-министърът разясни, че това е една от идеите, които в момента се обсъждат, като допълни, че се обмисля създаване на солидарен фонд, с който да бъдат подпомагани дружествата.Актуално

съобщение

анкета