Работна среща с областните управители в МРРБ

     На 11 декември, петък, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се проведе работна среща с областни управители и участие на представители на Министерството на околната среда и водите. Поводът е прилагане на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, и произтичащите от това задължения на областните управители да предоставят информация за В и К системите и съоръженията публична държавна собственост, които не са включени в активите на В и К- операторите.

     На срещата ще бъдат  обсъдени и въпроси, свързани с подготовката и изготвянето на пътна карта.

     Областният управител Желязко Желязков ще представи свое становище по исканите въпроси, въз основа на предоставена информация от общините и „В и К"ЕООД - Добрич.
Актуално

съобщение

анкета