Одобриха проект на Областна здравна карта

prev next
На второто работно заседание на Комисията за изработване на Областна здравна карта, определена със заповед на министъра на здравеопазването, председателствано от Областния управител Красимир Кирилов, бе одобрен проект на Областна здравна карта. Той ще бъде изпратен за одобрение в Министерство на здравеопазването. Областната здравна карта е изработена от секретаря на Комисията д-р Св. Ангелова - директор на Регионална здравна инспекция. Според одобрения проект се предвижда на територията на областта да функционират общо 1020 легла за болнична помощ. Спазвайки методиката, област Добрич заявява 167 практики на лекари по дентална медицина. В проекта са заложени и заявени две инвестиционни намерения за разкриване на нови здравни заведения - едното в Тервел, а другото - в Балчик.
 
 
Материали за здравната карта може да изтеглите от ТУК.Актуално

съобщение

анкета