Областният управител проведе работна среща с регионалния координатор на фондация „Лумос“

Днес, 28 февруари 2018 г., Областният управител Красимир Кирилов проведе работна среща с ръководителя по деинституционализация за област Добрич на фондация „Лумос" Снежана Ванкова. Тема на срещата, на която присъства и главен експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование" Кемал Асан, бе изготвянето на Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2016-2020 г. К. Асан припомни, че междинна оценка за изпълнението трябва да бъде направена в края на третата година, както и факта, че Областна администрация Добрич има подписан Меморандум за сътрудничество с фондация „Лумос", като изрази надежда екипът на фондацията, с когото Областна администрация си партнира добре, да извърши оценката. От своя страна регионалният координатор на „Лумос" в Добрич Снежана Ванкова заяви, че фондацията би могла да поеме такъв ангажимент. Областният управител Красимир Кирилов и г-жа Ванкова се споразумяха и предстои към Меморандума да бъде подписано допълнително споразумение за извършване на междинна оценка, с което да стартира и работата по нейното изготвяне. Докладът трябва да бъде готов в началото на следващата 2019 г.Актуално

съобщение

анкета