Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич

На 2 март 2018 г. от 10.00 часа ще се проведе Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД. В дневния ред на заседанието от главния секретар на Асоциацията Гинка Бухчева ще бъде представен годишен отчет за дейността на АВиК за 2017 г. Финансовият експерт ще докладва отчет за изпълнението на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич" АД - гр. Добрич за 2017 година и ще предложи бюджет за 2018 г. на АВиК.Актуално

съобщение

анкета