Амфибия помогна за транспортиране на възрастен човек в Ефрейтор Бакалово

Една техническа помощ е оказана, информират от РД ПБЗН - специализиран автомобил амфибия е оказал съдействие на ЦСМП за транспортиране на възрастен човек в с. Ефрейтор Бакалово. По данни на „Енерго-про" без ток е село Българево. От ВиК информират, че има смущения на водоподаването на следните места: Район Добрич: ул. Агликина поляна, Район Добрич-селска: ПС Безводица, Район Г. Тошево: ПС Маловец; ПС Пастир; с. Спасово, Район Шабла: ПС Горун: Камен бряг, Тюленово, Хаджи Димитър, Горун, Пор. Чунчево, Граничар. П.С. Болата: Св. Никола и Българево. От Областно пътно управление информират, че движението по II-27 Добрич - Варна и III-207 Шумен - Тервел - Силистра е без ограничения. Ограничение за движение до 12 т е въведено за следните пътни участъци от републиканската пътна мрежа: I-9 Шабла - Варна; III-7106 Карапелит - Кочмар; II-71 Добрич - Силистра; III-902 Оброчище - Кичево - Варна; III-2077 Честименско - Каблешково. Движението по I-9 Шабла - Дуранкулак е разрешено за МПС до 3.5 т. Затворени остават следните пътни отсечки от републиканската пътна мрежа в областта: III-296 Г. Тошево - Каварна; III-901 Шабла - Тюленово - Каварна; III-2932 Крушари - Росица; III-2904 Г. Тошево - Дуранкулак; III-2961 Конаре - Септемврийци; III-2963 Вранино - Белгун - Спасово; III-7103 Тервел - Оногур - Крушари; III-7102 Тервел - Мали Извор - Коларци. 53 машини работят по всички направления.
От Община гр. Добрич информират, че поради ниско налягане е нарушено водоподаването по високите етажи в кварталите „Христо Ботев" и „Балик". По данни на Община Добричка на територията й няма населени места без ток и вода. Отворени за движение пътища от републиканската пътна мрежа на територията на община Добричка са: Добрич - Варна; Добрич - Силистра, разклона за ; Добрич - Карапелит - Тервел; Добрич - Балчик; Добрич - Г. Тошево; Добрич - Ведрина; Добрич - Козлодуйци - Лясково. От общинската пътна мрежа отворени са пътищата: Дончево - Богдан - Опанец - Драганово; по пътя Добрич - Варна, разклона за с. Дебрене; Смолница - Ловчанци - Полк. Иваново - Миладиновци; по пътя Добрич - Силистра, разклона за с. Златия; Златия - Самуилово; Победа - Минково - Котленци - полк. Свещарово; по пътя Добрич - Балчик, разклони за селата Плачи дол и Поп Григорово; Батово - Прилеп; Славеево - Пчелино; по пътя Добрич - Албена, разклона за с. Одърци; Паскалево - Овчарово - Ломница; Овчарово - Сливенци - Добрево - Свобода; по пътя Добрич - Г. Тошево, разклони за селата Царевец и Ген. Колево; Лясково - Камен; по пътя Добрич - Силистра, разклони за с. Фелдфебел Дянково и с. Малка Смолница.
Община Балчик съобщава, че няма населени места без ток и вода. Общинската пътна мрежа е непроходима. Пътищата от републиканската пътна мрежа: Балчик - Добрич; Балчик - Варна; Балчик - Каварна са отворени.
Община Каварна информира за нарушено водоподаване в селата: Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Камен бряг, Св. Никола, Българево, което е и без ел. захранване. Общинската пътна мрежа е непроходима. Десет машини чистят републиканската пътна мрежа на територията на общината. Още работят по почистването на пътя за Дома за душевно болни до с. Св. Никола. Пътят за Балчик е отворен. Пет машини почистват в гр. Каварна.
Дежурният в Общинския съвет за сигурност в Община Ген. Тошево информира, че с. Спасово е без вода. Пътят за с. Краище е непроходим. От Община Шабла съобщават, че има нарушено водоподаване в селата: Горун, Граничар, Тюленово. Без ток е с. Ваклино. Общинската пътна мрежа е проходима при зимни условия. Пътят Шабла - Каварна е отворен, в момента чистят за границата.
Община Тервел информира, че няма населени места без ток и вода. Общинската пътна мрежа е проходима при зимни условия. В Община Крушари непроходим е пътят - Телериг - Бакалово - Оногур; Добрин - Благовец. В момента чистят за: Телериг - Огняново - Габер; Добрин - Абрит. Няма ток в с. Поручик Кърджиево - от 4 дни. Във всички други села има ток и вода, пътищата са проходими при зимни условия.Актуално

съобщение

анкета