В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Одобриха бюджет на АВиК за 2018 г. на Общо събрание

prev next
Днес, 2 март 2018 г., се проведе Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия. Заседанието бе председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. На него присъстваха две трети от членовете, имащи право на глас и със 78.33 % от общия брой гласове бе осигурен кворум за провеждането му. По първа точка от дневния ред отчет за дейността на АВиК за 2017 г. представи секретарят на Асоциацията Гинка Бухчева. Тя представи пред членовете резюме на дейността за миналата година - взети решения, проведени работни срещи. От отчета стана ясно, че за цялата 2017 г. в АВиК са постъпили 19 жалби, 4 сигнала и 3 предложения, които са били разгледани.
Финансистът на АВиК Мими Атанасова направи отчет за бюджет'2017 и представи предложението за бюджет'2018, който бе приет единодушно със 78.33 % от гласовете на присъстващите, имащи право на глас. Тазгодишният бюджет на АВиК запазва размера на миналогодишния - 42 857, 14 лв. Държавата, която е с 35 % дялово участие ще направи вноска в размер на 15 хил. лв., а останалата сума от 27 857, 14 лв. ще постъпи от вноски на общините, според техния процентен дял.Актуално

съобщение

анкета