В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Затворени за движение са всички пътища в област Добрич

От Областно пътно управление съобщиха, че от 10.00 часа е въведена забрана за движение на всички моторни превозни средства на територията на област Добрич поради поледица. Метеорологичната обстановка се влошава. Дежурният в Областния съвет за сигурност информира, че към 10.00 часа по данни на електроразпределителното и водно дружества, няма населени места без ток и без вода. От общините няма подадени сигнали за липса на електрозахранване, вода или аварийни ситуации. 

Областният управител Красимир Кирилов, който е и председател на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствие, е изпратил предупредителни писма до всичцки общини да се следят нивата на язовири, реки, дерета и други места на водосбори, поради опасност от преливане в резултат от ускореното снеготопене. 




Актуално

съобщение

анкета