Няма опасни водни обекти на територията на област Добрич

Въведено е наблюдение на водните обекти на територията на област Добрич. Още в края на миналата седмица бе изпратено предупреждение до общините и институциите, имащи пряко отношение към сигурността на населението и наблюдението на водните обекти по разпореждане на Областния управител Красимир Кирилов, във връзка с очакваното обилно снеготопене и валежи от дъжд. За област Добрич, според прогнозата на НИМХ БАН, по интензивни се очаква да са тези процеси днес - 06, и утре - 07.03.2018 г.
По данни на оперативните дежурни в общините няма водни обекти - общинска собственост, които да са с критично ниво. Навсякъде се извършва наблюдение и има свободни обеми.
На територията на област Добрич има 4 язовира, които са държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи". От дружеството докладваха, че при три от водоемите има свободни обеми, а четвъртият - язовир „Абрит" е сух. Язовир „Залдапа" има 40 % свободен обем от чашата си, язовир „Малка Смолница" е замръзнал, но две трети от обема му е свободен. Единственият язовир на територията на област Добрич, от който целогодишно се извършва контролирано изпускане е „Одринци". Изпускането е с 50 л в секунда, като има добра проводимост на деретата. Самият язовир има свободен две трети от обема на чашата си.Актуално

съобщение

анкета