В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работно заседание проведе Областната комисия по заетост

prev next
Днес, 10 април 2018 г., се проведе работно заседание на Областна комисия по заетост, председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Поводът за свиканата работна среща е подготовката и изготвянето на Регионална програма за заетост.
Припомняме, че Министерството на труда и социалната политика тази година е заложило общо 7 920 хил. лв. за цялата страна, от които малко над 166 хил. лв. са заделени за област Добрич, съобразно критериите. С тези средства може да се осигури заетост на 44 души на пълен работен ден. В срок до 2 април 2018 г. в Областна администрация постъпиха потвърждения от всички общини в областта, като според разработената методика съгласно нивото на безработица, бройките се разпределят както следва: Община Крушари - 12, Община Генерал Тошево - 9, Община Тервел - 6, Община Шабла - 4, Община Добричка - 3, Община Каварна -3, Областна администрация Добрич - 3, Община град Добрич - 2 и Община Балчик - 2. Кр. Кирилов информира членовете на Комисията, че Областна администрация се отказва от полагащите й се три броя работни места в полза на общините. Съгласно методиката те бяха разпределени в общините, където има висока безработица, информира представител на дирекция „Бюро по труда Добрич". Промяната се отнася за общините Крушари - 13 лица, Тервел - 7 лица и Шабла - 5 лица. В хода на дискусията главният експерт от Областна администрация Кемал Асан припомни, че това са бройки за хора, наети на 8-часов работен ден, а общините могат да увеличат броя на заетите, ако наемат безработни на 4-часов работен ден.
Според дневния ред на заседанието, бе одобрен състав на комисия, която да изработи регионалния план за заетост. Председател на работната комисия е заместник областният управител Живко Желязков, нейни членове са Кемал Асан - главен експерт в Областна администрация Добрич, главен експерт от дирекция „Регионална служба по заетост" Варна и двама експерти от дирекция „Бюро по труда в Добрич". Регионалният план по заетост за област Добрич трябва да бъде изготвен и представен в Министерство на труда и социалната политика до 30 април 2018 г.Актуално

съобщение

анкета