Областният управител Кр. Кирилов ще участва в заседание на Министерски съвет

Утре, 11 април 2018 г., Областният управител Красимир Кирилов ще участва в редовното заседание на Министерски съвет в София. В дневния ред се предвижда правителството да одобри проект на решение за приемане на Национална програма за закрила на детето за 2018 г., както и проект за решение за признаване на сдружения „Съюз на инвалидите в България" и „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Кабинетът ще одобри проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.Актуално

съобщение

анкета