Извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

prev next
На 26.04.2018 г. в Дискусионна зала „Изида" в парк-хотел „Изида" гр. Добрич, се проведе извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район.
Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на РСР на СИР: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.06-30.06.2018 г.
Бяха представени за обсъждане определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България, за които Министерският съвет е дал мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво - докладва г-жа Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Беше проведен избор на нов представител на РСР като член на Комитета за наблюдение на ПРСР - на мястото на г-н Любомир Христов като член на Комитета за наблюдение на ПРСР e избрана да участва г-жа Милена Недева - кмет на Община Каспичан.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация - Добрич.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета