До 17 септември 2018 г. тече второ проучване на потребностите от работна сила

От Агенцията по заетостта информират, че започна второто по ред за тази година проучване на потребностите от работна сила.

        Първото такова пилотно бе извършено през месец февруари т.г., но за съжаление фирмите от област Добрич не бяха достатъчно активни. Целта на проучването е както да се подпомага бизнесът, така и да се ползва събраната информация при определяне приоритетите на областната и общинските политики по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението. В национален мащаб обобщените данни ще се използват при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

        От Агенцията по заетостта информират още, че използваният през месец февруари електронен анкетен формуляр е актуализиран, като са отчетени посочените от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие и анкетираните работодатели трудности и предложения за осъществяването на проучването. Формулярът е облекчен по отношение на брой въпроси.

        Проучването ще продължи до 17 септември, като с нарочно писмо за неговото провеждане областният управител уведоми общините, работодателски организации и фирми на територията на цялата област. Резултатите от попълнените анкетни формуляри и обобщените данни от тях за област Добрич трябва да бъдат предоставени на Агенция по заетостта до 24 октомври 2018 г.

        Анкетният формуляр може да бъде намерен на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила", както и на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

 

Приложено, в прикачен файл предоставяме анкетата в текстови формат.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета