В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Създава се Областен координационен център за изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 100

Днес - 04.09.2018 г., съгласно своите правомощия, областният управител Красимир Кирилов свика работна среща за създаване на Областен координационен център за изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 100/08.06.2018 г. С него се регламентира създаването и функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

         На срещата, водена от областния управител присъства и заместник областният управител Живко Желязков. В нея участие взеха началникът на Регионално управление на образованието Жоро Тошков, директорът на РД „Социално подпомагане" Ирена Баирова, представители на осемте общини в областта, както и представител на ОД на МВР - Добрич.

         Областният управител припомни, че целта на Механизма е да бъде сведен до минимум броят на децата, които не посещават училище, като обърна внимание, че в ПМС №100, ясно са разписани ангажиментите на всички, според техните компетенции. В резултат на работата до момента Кр. Кирилов отбеляза, че има постъпили през юни две докладни записки от директори на училища, касаещи отсъствия на деца по неуважителни причини - от територията на общините Тервел и Балчик. Представител на Община Балчик заяви, че сега отново ще бъдат сформирани групи и ще бъде извършен обход по адреси, в отговор на въпрос от областния управител за взетите мерки. В дискусионен формат се уточниха ангажиментите и се координира дейности, които предстои да се извършат. Решено бе в срок до 10.09.2018 г. със Заповед на областния управител да бъде определен поименният състав на Областния координационен център за изпълнение на ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст.
Актуално

съобщение

анкета