Държавна агенция за закрила на детето ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Областният управител Красимир Кирилов изпрати писмо до общините, социалните структури и неправителствения сектор, с което ги информира за новия отличителен знак, който е учреден и ще връчи Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство" ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето.
За него могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца.
Три са категориите, в които ще се присъжда знакът: Устойчиво развитие; Успешна промяна; Значима иновация. Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория. Формулярът за участията и приложенията се приемат на e-mail: sacp@sacp.government.bg в срок до 31 октомври 2018 г. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство" ще бъде връчен на 20 ноември - Международния ден за правата на детето.
Допълнителна информация може да се намери в Насоките за кандидатстване.
Приложение:
1. Насоки за кандидатстване
2. Формуляр за кандидатстване
3. Формуляр за номинация


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета