В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна администрация Добрич очаква кандидати за одобрени две работни места по програма „Старт в кариерата“

      От Агенцията по заетост информират, че от 1 до 19 октомври т.г., включително, се приемат заявления по програма „Старт в кариерата" за одобрените работни места в публичната администрация. Областна администрация Добрич има одобрени две работни места по програмата за младежи със специалности „Публична администрация" и „Човешки ресурси".
     Право на участие в програмата „Старт в кариерата" имат всички безработни младежи с ненавършени 29 години, които нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето си образование. Заявленията за кандидатстване за одобрените работни места с посочване на ведомството се приемат в дирекциите Бюро по труда в цялата страна. На интернет страницата на Агенцията по заетост желаещите кандидати да стартират своята трудова биография с работа в публичния сектор, могат да направят това и електронно.
      Инициативата предоставя възможност на безработни вишисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. Осигурената заетост е в рамките на 9 месеца през 2019 г.
       От Агенцията по заетост обобщават, че по програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562.
      Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.Актуално

съобщение

анкета