В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна група разгледа постъпилите анкетни карти от работодатели за нуждите им от работна сила

prev next
     Днес, 5 октомври 2018 г., се проведе работна среща на определената със заповед на областния управител работна група във връзка с второто проучване на Агенцията по заетост за нуждите на работодателите от работна сила. Заседанието бе водено от заместник областният управител Живко Желязков. Членовете на работната група се запозна с предоставените от дирекция „Регионална служба по заетост" попълнени и подадени анкетни карти от работодатели. Общият брой на анкетите за област Добрич е 76, като 56 от работодателите, попълнили и подали анкетните формуляри бяха посочени от Агенцията по заетост на база анализите на данни за търсените от бизнеса кадри от дирекциите Бюро по труда в цялата област. Освен те още 20 работодатели са попълнили и подали анкети.
      Работната група реши да бъде направен анализ на всички подадени анкетни карти. Предстои обобщените данни от тях и анализът да бъде представен на внимание на Комисията по заетост, която ще проведе заседание на 17 октомври т.г., след което информацията ще бъде предоставена на Агенцията по заетост.Актуално

съобщение

анкета