Областен информационен център прави допитване "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС"

През месец октомври, мрежата от 28 Информационни центрове организира обща инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Основните цели на кампанията са популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., популяризиране на предложената от Европейската комисия (ЕК) законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30 години Кохезионна политика на Европейския съюз.

Част от инициативата е и провеждане на допитване до гражданите за бъдещето на Кохезионната политика за следващия програмен период.

На всеки седем години Европейския съюз определя своя бъдещ дългосрочен бюджет, който се нарича Многогодишна финансова рамка (МФР). В този документ се включват всички приоритети на Съюза, както и финансовите средства, необходими за тяхната реализация. Всяка законодателна инициатива  на ЕС се изготвя по начин, който да отразява и защитава правата и интересите на заинтересованите страни. Споразумението за бъдещата МФР се приема с единодушие от лидерите на държавите членки, което обуславя продължителността и сложността на преговорите по нея.

Чрез тази анкета мнението Ви относно бъдещето на Кохезионната политика ще бъде чуто и взето под внимание от Европа.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehn47Byr0K95PkOyVEFlU9dx68PdDTS-jxUU5OUuqOBPXj_w/viewform?usp=sf_link

 
Актуално

съобщение

анкета