Две срещи - дискусии за по-висока ефективност в образованието ще се проведат в Областна администрация

Със съдействието на областния управител Красимир Кирилов на 8 ноември 2018 г. от 10.00 часа в зала „Европа" в Областна администрация Добрич ще се проведе среща - дискусия на тема „С поглед в бъдещето - Училището има смисъл". Събитието се организира от Център за приобщаващо образование. Неправителствената организация е разработила и ще представи своя програма, която цели повишаване ефективната работа на педагозите в училищата и намаляване на процента отпадащи ученици.
Покани за участие в дискусията областният управител изпрати до кметовете на общини в областта и представители на общинските дирекции „Образование", до началника на Регионално управление на образованието. Инициативата е насочена към директори на училища.
В съботния ден - 10.11.2018 г., от 10.30 ч. отново в зала „Европа" в Областна администрация ще бъде представена друга иновативна система за обучение и възпитание „Слънчева педагогика", която се прилага в детска школа „Бялото кокиче" и частно основно училище „Изгрев".

Приложение:
Покана среща ЦПО-Добрич-8.11.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета