Областният управител участва в заседание на Координационния съвет на национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“

      Днес и утре - 6 и 7 декември 2018 г., областният управител Красимир Кирилов участва в работна среща на Координационния съвет на националната платформа „Обединени за ученето на възрастни" и семинар за формулиране на пътищата и мерките за повишаване на уменията на възрастните. Форумът се провежда във Вършец. Той е организиран от Министерство на образованието в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в Р България по проект „Национални координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни" с подкрепата на Програма „Еразъм +" на ЕС.
      Участниците в работната среща ще се запознаят с изпълнението на програмата на Националния координатор и Националното звено за подкрепа, ще се обсъди проект на консултативен документ за напредъка и основните предизвикателства, пред които е изправен секторът за учене на възрастни в България. Ще се коментира кои са приоритетните целеви групи и откриването и мотивирането на потенциални обучаеми, оценяване на уменията им и валидирането им. В хода на дискусиите ще се предложи и приеме актуализиране на графика за провеждане на консултативния процес, за да се обновят целите и областите на въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
      Общата цел е да се осигури ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на политики за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни. В проекта са обхванати представители на различни целеви групи, а като приоритетни целеви са изведени лица над 29-годишна възраст с основно или по-ниска степен образование; лица над 29-годишна възраст без професионална квалификация; лица над 29-годишна възраст с недостиг на ключови компетентности, както и неграмотни лица.Актуално

съобщение

анкета