Областният управител ще присъства на откриването на ГКПП Крушари – Добромир

     На 17 декември 2018 г. ще се открие официално граничния контролно-пропускателен пункт Крушари-Добромир. На събитието ще присъства областният управител Красимир Кирилов. Гост за откриването на новия съвместен ГКПП ще бъде директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Светлан Кичиков.
     Припомняме, че със свое решение от проведено редовно заседание на 14 ноември 2018 г. Министерски съвет реши контролно-пропускателният пункт да бъде въведен в експлоатация. Откриването му е в изпълнение на подписаното през 2012 г. междуправителствено споразумение с Румъния за откриване на две нови ГКПП-та между двете държави в точките Кайнарджа-Липница и Крушари-Добромир. В хода на разменените ноти са регламентирани и редица детайли - работно време на двата гранични пункта от 08.00 до 20.00 часа, ограничение за международен превоз на хора и стоки до лимита на общо тегло 3.5 тона. ГКПП-Кайнарджа бе открит с Решение на МС от 29 септември 2017 г.
      По силата на приетите и подписани документи шосейният граничен преход е изграден на румънска територия, като са предвидени съоръжения за гранични проверки както от румънските, така и от българските гранични полицейски органи. Със създаването на съвместните българо-румънски гранични пунктове се улеснява преминаването на лица и превозни средства през сухопътните пунктове, тъй като граничните проверки се осъществяват съвместно на едно спиране.
     След размяна на ноти на 13 юли 2012 г. в София е сключено Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния, относно откриването на нови гранично-пропускателни пунктове по държавната граница между двете държави в точките Крушари (България) - Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България) - Липница (Румъния), утвърдено с Решение № 799 от 28.09.2012 г. на Министерския съвет. След приключване на преговорите двете държави приемат Протокол относно съвместния контрол. По силата на чл. 1 от Протокола, съвместният ГКПП Добромир - Крушари, е разположен на територията на Румъния, на трансграничен път между населените места Добромир (Румъния) - Крушари (Р България).Актуално

съобщение

анкета