В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На тел. 112 са били подадени сигнали за недостиг на стоки от първа необходимост

       Областният управител Желязко Желязков бе информиран от „Гражданска защита", че в някои населени места има проблем с доставянето на стоки от първа необходимост. Проверката е установила следното:

     Село Гурково, община Балчик. Предприети са мерки от страна на общината  за проправяне на път между града и селото, и доставянето на необходимите продукти. Кметът на с. Гурково е уверил, че пътят е разчистен, а също така, се почиства  и вътрешната улична мрежа. Стоките от първа необходимост са осигурени.

     Село Камен бряг, община Каварна. Общината е предприела мерки и от  града е тръгнала снегопочистваща техника, в която е и кметският наместник. Извозват се необходимите стоки за населението.

     В 11.00 ч. стоките от първа необходимост, както и липсващите лекарства, вече са били доставени.
Актуално

съобщение

анкета