В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Новостите в Закона за хора с увреждания бяха представени и обсъдени от специалисти в работна среща

prev next
Днес - 24 януари 2019 г., в зала „Европа" в Областна администрация Добрич се проведе инициираната от областния управител Красимир Кирилов съвместно с директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Ирена Баирова във връзка с приетите промени в Закона за хората с увреждания. Срещата откри заместник областният управител Живко Желязков, който пожела здрава и ползотворна година на всички, отзовали се на поканата - представители на общините в областта, на дирекциите социално подпомагане, представители на неправителствени организации, след което предостави думата на директора на РД „Социално подпомагане" Ирена Баирова.
Тя подчерта, че във връзка с промените е важно хората да знаят, че няма да бъдат ощетявани и да им бъдат намалявани средствата. И. Баирова уточни, че до 31 март т.г. се очаква да бъде готов и влезе в сила Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, да бъде изготвена и разпространена Методика за оценка на индивидуалните способности на хората, както и Устройствен правилник, в който да бъдат определени работещите в дирекциите за социално подпомагане, които ще обслужват хората с увреждания. Накратко директорът подчерта новите моменти по отношение на месечната финансова подкрепа и заяви, че различното от досега в новия закон е, че месечната финансова подкрепа няма да се счита за доход. По стария закон при кандидатстване за помощ за отоплителния сезон пред социалните дирекции са декларирали личната си социална пенсия за доход, припомни Баирова. В частта, касаеща целевите помощи, Баирова разясни, че единствената разлика е по отношение заплащане наемите на общински жилища на хора с увреждания. Ако човек с увреждане живее под наем в общинско жилище, то месечният наем ще бъде плащан по служебен път от дирекциите за социално подпомагане към съответните общински дружества.
В края на срещата Ирена Баирова още веднъж отправи апел за разгласа сред имащите право на винетки, че във връзка с промените е нужно хората да подават заявление за винетка 10 дни по-рано. Тя припомни също, че винетките вече важат една година, но не календарна, а от дата на закупуване.Актуално

съобщение

анкета