В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Днес се навършват 20 години от утвърждаването на областните административни центрове в страната

     На днешната дата - 01.02.2019 г., се навършват 20 години от най-новото териториално-административно устройство на страната. С Указ № 1 на президента Петър Стоянов от 05.01.1999 г., обнародван в брой 2 на Държавен вестник от 08.01.1999 г., са утвърдени границите на административните центрове на областите в Република България и общините, включени в тях на основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на страната.
     С този акт се поставя начало на една от най-младите административни структури - Областна администрация. За период от 20 години Областна администрация Добрич подпомага областните управители в провеждането на държавната политика на регионално ниво, работи за подобряване услугите за гражданите и бизнеса.
     Първият назначен на поста Областен управител на област Добрич с решение на Министерски съвет е Николай Илиев - 01.02.1999 г. За периода от създаването досега област Добрич има 11 областни управители, всеки от който е допринесъл за утвърждаване на държавността и институционалността при спазване на законите: Николай Илиев - 01.02.1999 г. - 30.03.2000 г.; Проф. д-р Димитър Камбуров - 17.04.2000 г. - 20.06.2001 г.; Стоян Ковачев - 20.06.2001 - 02.08.2001 г.; Иван Иванов - 22.08.2001 г. - 01.09.2005 г.; Динчер Хаджиев - 01.09.2005 г. - 08.05.2008 г.; Д-р Ердинч Хаджиев - 08.05.2008 г. - 12.08.2009 г.; Желязко Желязков - 12.08.2009 г. - 12.05.2013 г.; Недко Марчев - 20.06.2013 г. - 27.11.2014 г.; Д-р Маргарита Новоселска - 27.11.2014 г. - 11.11.2015 г.; Детелина Николова - 12.11.2015 г. - 31.05.2017 г. и настоящият областен управител - Красимир Кирилов, встъпил в длъжност на 01.06.2017 г.
     Екипът на Областна администрация Добрич благодари на всички свои ръководители.
     В администрацията в Добрич и днес работят експерти, положили началото на институцията - Йордан Йорданов - директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", инж. Росен Павлов - експерт в АВиК.Актуално

съобщение

анкета