Областна епизоотична комисия набеляза мерки срещу разпространение на Африканска чума по свинете

prev next
     Днес - 19.02.2019 г., се проведе заседание на Областна епизоотична комисия. То бе свикано с писмо от областния управител Красимир Кирилов във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев за обявен първично регистриран случай на болестта Африканска чума при дива свиня в землището на кв. „Повеляново", община Девня в област Варна.
     Красимир Кирилов откри заседанието и информира присъстващите представители на институции и общини за издадената заповед от директора на БАБХ, след което предостави думата на секретаря на Областна епизоотична комисия и ръководител на Областна дирекция „Безопасност на храните" д-р Борислав Каменов, който представи накратко фактите по откриване и установяване на случая и неговата близост до промишлени обекти.
     Д-р Каменов сподели, че в заповедта на директора на БАБХ са разписани мерки за неразпространение на заболяването за територията на цяла северна България, тъй като в Румъния има множество обявени огнища на АЧС. Той обърна внимание отново за сериозно отношение от страна на собствениците на домашни прасета. Ловът на диви прасета приключи и ангажимент на ловците е да следят и подават сигнали при откриване на трупове на диви свине. Заповедта на директора на БАБХ е връчена и на ръководствата на горските и ловни стопанства, сподели още секретарят на Областна епизоотична комисия и добави, че по отношение на свиневъдните комплекси и ферми на територията на областта се изпълняват стриктно разписани мерки за био сигурност, пропускателен режим в обектите, висок санитарен контрол на хората, които работят в обектите.
     На въпрос от страна на общините д-р Каменов заяви, че към момента не трябва да се извършва преброяване на животните в т. нар. задни дворове и припомни, че все още не всички общини имат определени терени за загробване на животни. Заместник областният управител Живко Желязков отправи апел към представителите на местната власт да подходят отговорно и да определят терени, които да се ползват при нужда за целта.
     Областният управител Красимир Кирилов уведоми участниците в заседанието, че ще получат заповедите, в които са разписани мерките, които всяка една институция трябва да предприеме, за да не се допусне разпространение на заразното заболяване и закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета