ДАЗД обяви процедура за избор на нови членове на Съвета на децата

 

С писмо областният управител Красимир Кирилов уведоми общините за обявената от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ процедура за избор на нови членове на Съвета на децата. Тя е обявена поради изтичане на мандата или навършване на 18 години на част от членовете, като обявените свободни места са за областите Добрич, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Русе, Силистра, Сливен, София, Търговище, Хасково. В процедурата са обявени и две места за деца от уязвими групи, и едно място за представител на децата, получили международна закрила в България.
     От ДАЗД припомнят, че за членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност, организаторски умения, мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи или събития, могат да изразяват и защитават общото мнение.
Повече информация и документи за кандидатстване, можат да бъдат намерени на следния линк: https://sacp.government.bg/съвет-деца/дазд-обявява-процедура-за
     Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 150 момичета и момчета от цялата страна.
     Процедурата по избор на членове е разработена от самия Съвет на децата и прилагането й е на три нива - общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани и избраните представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на политики и мерки, свързани с младите хора.
     Припомняме, че при процедурата, проведена през 2017 г., за член на Съвета на децата от област Добрич бе избрана Инна Куцарова от ЕГ „Гео Милев". Кандидатури бяха подадени от четири от осемте общини в областта, но само три от общините имаха пълен комплект документи - Тервел, Добричка и Община град Добрич.

 




Актуално

съобщение

анкета