Областният управител посреща френски партньори по Пилотен проект

     На три дневно посещение тази седмица в Областна администрация- Добрич, ще бъдат френски партньори по Пилотния проект  „Зелената мрежа на Добруджа”, който се разработва в сферата на регионалната политика и политиката за опазване на околната среда.      През първия ден- 15 октомври, ще бъде  обсъден окончателния вариант на проекта с Областния управител и неговия екип, както и промените по проектния бюджет. Вторият ден ще започне с презентация на Мари- Пиер Шалеа, - туининг консултант за Област Добрич, която ще представи иновативен подход за координация между различните административни структури и организации по превенция на риска от наводнения. Поканени са да присъстват представители на общините и други ведомства, които са отговорни за изпълнението на политиките за опазване на околната среда.     От 14 ч. на 16 октомври ще започне първото заседание на Пилотния комитет за координация, на която освен партньорите по проекта, Областният управител кани и представители на медиите. Участие ще вземат Мари- Пиер Шалеа и Патрик Нодингс- постоянен туининг съветник.
Актуално

съобщение

анкета