16 април - Ден на Българската Конституция и юриста

16 април - Ден на Българската Конституция и юриста
 

Уважаеми госпожи и господа,
представители на юридическата общност в област Добрич,

     В Деня на Конституцията - 16 април, връщаме спомена към далечната 1879 г., когато първото Велико Народно събрание приема най-модерната за времето си Конституция. В нея българските възрожденци претворяват идеалите за свобода и равенство и се узаконява възстановяването на българската държавност и правов ред.
      По повод професионалния празник на юристите, изразявам своето уважение и респект към Вашата високо отговорна дейност. Днес, повече от всякога, обществото ни се нуждае от справедливост. Като Областен управител на област Добрич, аз съм убеден, че Вие, представителите на юридическата общност, съблюдавайки върховенството на закона, работите за ефективна съдебна система и имате съществен принос в този процес. Пожелавам Ви високи професионални резултати!
      Нека всеки Ваш ден е изпълнен с удовлетворение и победа на справедливостта, спазвайки върховенството на закона!
      Защитавайте българската държавност и националната Конституция!

Честит празник!

 


С уважение,


КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета