В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител спечели дела срещу Общинските съвети на Община град Добрич и Община Балчик

     Административен съд Добрич излезе с решения по две дела, образувани по жалба на областния управител Красимир Кирилов срещу решения на Общинските съвети в Общините град Добрич и Балчик, с които се правят промени в Наредбите за определяне размера на местни данъци и такси.
     В изпълнение на разписаните му по закон правомощия Кр. Кирилов върна за повторно разглеждане Решение №45-9, с което Общински съвет гр. Добрич приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добрич и след като то не бе преразгледано в последващо заседание, бе оспорено по съдебен път. Жалба в съда бе подадена и срещу Решение № 516/21.02.2019 г., с което Общински съвет Балчик препотвърди свое Решение № 503/29.01.2019 г., с което прави промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик. И двете решения касаят промени в размера на налога за моторни превозни средства.
     На своята интернет страница Административен съд Добрич публикува решенията по съдебните дела, от които става ясно, че и в двата случая има нарушение от страна на Общинските съвети, които, приемайки промените, не са спазили изискванията на Закона за нормативните актове.
     В решението си по делото срещу Общински съвет град Добрич съдът посочва, че липсва икономическа обосновка и липсват конкретни мотиви, с които заинтересованите лица на територията на Община град Добрич биха могли да участват в консултации. Преценено е и, че не е налице реално участие на гражданите, съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, което е нарушение на принципа за публичност и откритост.
Делото срещу решение на Общински съвет Балчик касае също промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, като в своето решение Административен съд посочва, че и тук не са спазени изискванията на чл. 26, ал.2 от ЗНА в частта, касаеща размера на данъка за превозните средства. По отношение на налога за недвижими имоти, в мотивите си съдът посочва, че е „налице просто пренаписване на Закона за местни данъци и такси". И тук е установено, че не е налице реално участие на гражданите в обсъждане на проекта.
     Решенията по двете дела подлежат на обжалване пред Върховен административен съд.Актуално

съобщение

анкета