В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

МТСП утвърди Регионалната програма за заетост на област Добрич за 2019 г.

     Областният управител Красимир Кирилов изпрати писма до кметовете на общини и ръководителите на дирекции „Бюро по труда" в област Добрич, както и до директора на дирекция „Регионална служба по заетост" - Варна, с което ги информира, че министърът на труда и социалната политика е утвърдил Регионалната програма за заетост на област Добрич. В писмото си Кирилов информира институциите за нуждата от предприемане на действия за изпълнението на програмата.
     Припомняме, че на 23 април 2019 г. на проведеното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие бе одобрен проект на Регионална програма за заетост на база одобрена методика и постъпили предложения от страна на общините и Областна администрация Добрич. В срок проектът бе изпратен за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика. За изпълнението на програмата осигурените от държавата средства са в размер на 173 181 лв. По Регионалната програма за заетост ще бъде осигурена работа на общо 48 безработни лица от област Добрич за срок от три до 6 месеца.Актуално

съобщение

анкета