В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Административен съд отмени Решение на ОбС Шабла по жалба на областния управител

     Административен съд Добрич излезе с решение по дело, образувано по жалба на областния управител Красимир Кирилов срещу решение № 505 по Протокол № 53 от 22.02.2019 г. на Общински съвет Шабла, с които е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шабла.
     В изпълнение на разписаните му по закон правомощия Кр. Кирилов върна за повторно разглеждане Решение № 497 по протокол № 52 от 30.01.2019 г., с което Общински съвет Шабла приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла и след като то бе препотвърдено в последващо заседание, бе оспорено по съдебен път. Протестът от страна на областния управител касае решението на общинските съветници относно промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината в частта й - налог за моторни превозни средства.
От публикуваното на интернет страницата на Административен съд Добрич решение, става ясно, че се приема, че Общински съвет Шабла не е спазил изискванията на Закона за нормативните актове. В мотивите за своето решение съдът посочва, че не е предоставена възможност за обсъждане и липсват мотиви по отношение на това, как са определени конкретно предложените ставки за облагане с данък на различните видове моторни превозни средства. „По отношение на най-съществения и обществено значим въпрос, а именно определянето на конкретния размер на дължимия от гражданите и юридическите лица данък върху МПС, няма изложени мотиви, финансова обосновка и обяснения как е определен" - посочва в мотивите за решението си Административен съд. Преценено е, че липсата на икономическа обосновка и липсата на покана за обществено обсъждане са нарушение чл. 28, ал. 2, т.1 , т.2 и т.4 от Закона за нормативните актове.
     Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.Актуално

съобщение

анкета