В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният щаб единодушно реши да се възстанови водоподаването в кв. „Пастир“ само за санитарно-хигиенни нужди

prev next

Днес – 16 май 2019 г., областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия във връзка със замърсяването на водата в квартал „Пастир“ в Генерал Тошево и нейното спиране. При откриване на заседанието Кирилов припомни, че вече над 20 дни жителите на квартала са без вода и предостави думата на д-р Николинка Минчева – зам.-директор на Регионална здравна инспекция Добрич за актуална информация по случая. Д-р Минчева информира, че през всички тези дни са извършени максимални действия за почистване на системата за водоснабдяване. Тя заяви, че случаят със замърсяване на водопровода е прецедент в страната, като добави, че наистина е притеснително дълго и времето, в което хората са без водоподаване.

Областният управител запозна участниците в заседанието с писмо, изпратено от доц. д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор, с копие до директора на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова. В него доц. д-р Кунчев информира, че в Министерството на здравеопазването има постъпили писма от Министерството на регионалното развитие и „ВиК Добрич“ АД, с които се иска отмяна на въведената забрана за водоподаване.

„От предоставените протоколи е видно, че са изследвани три от четирите активни вещества“ – пише в писмото си доц. д-р Кунчев и посочва: „… установено е, че трите активни вещества са под границата на количествено определяне, съгласно използваните методи.“ Като препоръка за действие главният държавен здравен инспектор пише: „Във връзка с гореизложеното Министерството на здравеопазването не възразява решение за удовлетворяване искането на МРРБ и ВиК Добрич да бъде взето на заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия“.

Мнение изразиха участниците в щаба – експерти, като единодушно се гласува водоподаването да се възстанови само за хигиенно-битови нужди. До края на работния ден РЗИ ще издаде заповед за частична отмяна за спиране на водата, като д-р Минчева изрично посочи, че ще бъде записано, че водата е негодна за пиене и готвене.

По предложение на областния управител се гласува тази вечер Община Генерал Тошево заедно с кметския наместник на квартала, подпомогнати от служителите на полицията да обходят по домовете жителите на квартала и да ги информират срещу подпис за това, че водата не е годна за пиене и готвене.  Зам.-директорът на ВиК инж. П. Павлов увери, че има готовност утре след 10.00 часа сутринта водоподаването да бъде възстановено.

 
Актуално

съобщение

анкета