Областна администрация в партньорство с Областно пътно управление нае 6 лица за поддръжка на републиканска пътна мрежа

От днес – 05 юни 2019 г., шест безработни лица са назначени на 4-часов работен ден по Регионалната програма за заетост.

Припомняме, че тя бе одобрена от Министерство на труда и социалната политика във вида, в който бе приета на заседание на Областна комисия по заетост. В нея са предвидени 36 работни места на 8-часов работен ден и 12 работни места на 4-часов работен ден. Областна администрация Добрич в партньорство с Областно пътно управление осигуряват 6-месечна заетост на 6 лица.

Останалите бенефициенти са общините в областта. Припомняме, че одобрените работни места са разпределени както следва: Община Балчик - 2 бр. за общи работници, Община Генерал Тошево - 10 бр. за сезонни работници, Община град Добрич - 2 бр. за детегледач в ЦНСТ, Община Добричка - 6 бр. за общи работници, Община Каварна - 3 бр. за общи работници, Община Крушари - 8 за общи работници, Община Тервел 7 - за общи работници, Община Шабла - 4 бр. за работник поддръжка на общинска пътна инфраструктура.

Общо средствата, които отпуска държавата за реализиране на Регионалната програма на област Добрич са в размер на 173 124 лв. Към тази сума работодателите, осигуряващи заетост – Областна администрация Добрич в партньорство с ОПУ и общините трябва да осигурят собствено съфинансиране общо в размер на 5 473 лв. – или цялата стойност за осигуряване на субсидирана заетост, съгласно одобрените работни места за наемане на трайно безработни лица възлиза на 179 547 лв.
Актуално

съобщение

анкета