Областният управител участва в 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

         В рамките на два дни – на 11 и 12 юни, в Русе се провежда 11-о заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, в което в качеството си на член, представляващ Регионалния съвет за развитие на Североизточен район участва областният управител на Добрич Красимир Кирилов.

         Участниците в заседанието се запознаха със статуса на изпълнение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ /ОПТТИ/ 2014-2020 г. и големите проекти, които се изпълняват. Председателят на Комитета за наблюдение – Галина Василева, информирала, че близо 84 на сто от финансовия ресурс по Оперативната програма е договорен, което е над 3 млрд. лв., съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения.

         Участниците в заседанието са обсъдили и приели Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2018 г., представени са им проекти с бенефициенти ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, НК „Железопътна инфраструктура“, АПИ. Членовете на Комитета за наблюдение са обсъдили стартиралия процес по разработване на вариант програмата за следващия програмен период - „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.
Актуално

съобщение

анкета