„Толерантни ли сме днес и на какво ни учи историята“

prev next

На 19 юни т.г. – в читалището в село Българево, и на 20 юни 2019 г. в читалището в град Каварна се проведоха дискусии, посветени на толерантността в съвременното ни общество. Домакини на събитията, организирани в рамките на изпълнение на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия бяха културните институти в населените места. В своеобразния открит урок в село Българево участие взеха областният управител Красимир Кирилов и кметът Георги Георгиев. В дискусията участваха и ученици от Българево. Тийнейджърите имаха възможност да се запознаят с един от най-ярките примери на човечност в историята на България – спасяването на българските евреи от Холокоста по време на Втората световна война. Те посочиха още, че село Българево е еталон за толерантност, защото е място, в което роден дом и съседи са си хора с различна етническа принадлежност. В обръщението си към тях кметът на Българево подчерта, че именно в това се крие богатството ни като нация. Областният управител Красимир Кирилов добави, че обединението в името на общочовешки каузи ни прави силни и припомни слогъна на сградата на Народното събрание – „Съединението прави силата“.

Езикът на омразата и как бихме могли като общество да му противодействаме, бе темата на събитието, което организира и проведе на 20 юни НЧ „Съгласие-1890“ в Каварна. Марияна Лазарова – главен библиотекар в читалищната библиотека, в презентацията си постави акцент върху общочовешките ценности и толерантното отношение между хората. Гости на събитието бяха областният управител Красимир Кирилов, директорът на градския музей в Каварна, читалищни секретари, членове на литературния клуб. Сред изводите от дискусията бе и този, че основно задължение на всички е да помним уроците на историята и да предаваме на младото поколение и учим подрастващите на толерантност, търпимост и обединение в името на общочовешки каузи.

 
Актуално

съобщение

анкета