В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител издаде заповеди за временни кметове на Община Генерал Тошево и село Пчеларово

Областният управител Красимир Кирилов издаде заповеди, с които назначи кметове на Община Генерал Тошево и село Пчеларово в изпълнение на разписаните му правомощия в Закона за местно самоуправление и местна администрация.
До служебно назначаване на временно изпълняващ длъжността „кмет" на Община Генерал Тошево се стигна, след като ОбС Генерал Тошево препотвърди решението за временно изпълняват функциите на кмет по предложение на общински съветник. Припомняме, че първото такова решение 7-6 от Протокол № 7 на ОбС Генерал Тошево от проведено заседание на 08.10.2019 г., бе върнато заради неспазените изисквания по чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6 изречения второ и трето. Срокът, в който ОбС Ген. Тошево можеха да проведат заседание и направят нов избор изтече на 18 октомври 2019 г. Съгласно изискването на нормативната уредба и в изпълнение на правомощията си областният управител със Заповед № РкД-40-1/22.10.2019 г. назначава за изпълняващ длъжността „кмет" на Община Генерал Тошево след изтичане на мандата на настоящия и до полагане на клетва от новоизбран такъв Деян Димитров - заместник-кмет на Община Генерал Тошево. С писмо с вх. № РкД-37-43 от Община Генерал Тошево и писмо с изх. № 07/21.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Генерал Тошево е констатирано, че Д. Димитров е назначен за заместник-кмет на общината, считано от 27.11.2015 г. и не е регистриран за участие в провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Поводът да бъде назначен служебно кмет на с. Пчеларово е неизпълнение в срок на ангажиментите на ОбС Генерал Тошево. С решение № 57-МИ/24.09.19 г. на ОИК Ген. Тошево, кметът на кметство Пчеларово - Антон Атанасов е регистриран като кандидат за кмет на кметство и участва в местни избори'2019. На заседанията си на 08.10.19 г. и 16.10.19 г. ОбС не определят временен кмет на населеното място. С оглед изпълнение на ангажиментите и след направена проверка в Община Генерал Тошево и ОИК Ген. Тошево и на основание писмо с вх. № РкД-37-43, в което кметът на Община Генерал Тошево за временен кмет на Пчеларово след изтичане мандата на настоящия и до полагане на клетва от новоизбрания се назначава Татяна Лазарова - кметски наместник на село Зограф.
Двете заповеди са изпратени до Община Генерал Тошево за сведение и изпълнение и са обявени по надлежния ред.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета