Новите общински съветници и кметове в общините Балчик и Шабла положиха клетва

     Днес - 5 ноември 2019 г., се проведоха първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините Балчик и Шабла.
     Тържествената първа сесия на новоизбрания Общински съвет в Балчик и новоизбраните кмет на община и населени места от общината се проведе в залата на НЧ „Паисий Хилендарски" от 10.00 ч. Заседанието бе открито от областния управител Красимир Кирилов, който закле избраните общински съветници. След полагането на клетва от избрания за четвърти мандат кмет на общината Николай Ангелов и кметове на населени места, Кр. Кирилов връчи символите на властта на г-н Ангелов. След това заседанието бе ръководено от най-възрастния избран общински съветник д-р Маргарита Калинова. По нейно предложение общинските съветници избраха петчленна комисия по избор на председател на Общински съвет с председател Сияна Фудулова. Направени бяха две номинации за поста председател на ОбС Балчик - Николай Колев от БСП за България и Виктор Лучиянов - избран за съветник от МК АБВ, ЗНС. След проведено гласуване с 11 гласа "за" за председател на ОбС бе избран Николай Колев. Новоизбраният председател се обърна към своите колеги с призив всички да се обединят и да работят за благото на хората от Община Балчик.
     Николай Колев е счетоводител по образование и работи като агент във фирма за недвижими имоти. Избирането му за председател Колев определи като голяма отговорност и предизвикателство и заяви, че ще работи за обединението на Общински съвет и добър диалог с местната администрация в интерес на жителите на общината.

     В залата на Общински съвет в Община Шабла от 14.00 ч. се проведе тържествената сесия за конструиране на новите представители на местната власт за мандат 2019-2023 в община Шабла. Заседанието бе свикано със заповед на областния управител Красимир Кирилов, който го откри заседанието. Кирилов изказа благодарност на ОИК Шабла за експертната работа и демократичното провеждане на изборите в община Шабла, след което закле новоизбраните съветници. След тях клетва да служат за благото на хората положиха кметът на община Шабла Мариян Жечев и кметът на с. Дуранкулак Веселин Йорданов. Кр. Кирилов връчи символите на кмета на Шабла и поздрави всички като им пожела ползотворна работа, да утвърждават и засилват ролята на местната власт и да работят за добруването и просперитета на жителите на община Шабла. Благодарност за гласуваното доверие от трибуната изказа кметът г-н Мариян Жечев и изрази надежда всички заедно да работят за превръщането на Шабла в райско кътче.
     След това работата на съветниците продължи, водена от най-възрастния общински съветник - г-жа Мария Недялова. Съгласно изискванията на Закона за местно самоуправление и местна администрация, бе избрана комисия по избор на председател на ОбС Шабла в тричленен състав с председател Стефан Иванов. 11-те съветници имаха възможност да направят предложения за председателския пост. От трибуната Живко Спасов - избран за съветник от листата на ПП ГЕРБ, заяви, че групата съветници от ГЕРБ, която е мнозинство - 8 мандата, подкрепя предложението на колегите си - трима съветници от БСП, с което декларира, че така отговорността за решенията на местния парламент ще бъде споделена. От групата на БСП за България предложиха за председателския пост д-р Йорданка Стоева. След гласуване комисията по избора обяви единодушния вот на общинските съветници - 11 „за" председател на ОбС Шабла за мандат 2019-2023 д-р Стоева. От председателското място д-р Стоева благодари за доверието и изрази надежда, че заедно общински съветници, независимо от политическата сила, от която са избрани, и местна администрация, ще вървят уверено напред обединени в името на хората от община Шабла.
     С изчерпване на дневния ред областният управител Кр. Кирилов още веднъж поздрави всички и закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета