Зам. областният управител Ж. Желязков участва в семинар по програма Interreg Румъния-България

     Заместник областният управител Живко Желязков днес - 27 януари 2020 г., участва в семинар, който се провежда в Силистра. Проявата е организирана от Управляващия орган на програма за трансгранично сътрудничество Interreg Румъния-България. Участниците в събитието ще се запознаят с териториален анализ на програмата и ще дискутират основните проблеми, предизвикателства, нужди и възможности. Сред въпросите, които ще бъдат обсъдени са - какви са настоящите проблеми и нужди в трансграничния план, в частност всеки ще може да сподели за своята област; кои са причините и последиците от проблемите и/или различията и кои са основните пътища за действие за справяне с тях.
     Целта на дискусията по тези и други въпроси е да се очертаят основни цели и приоритети за следващия период по програма Интеррег Румъния - България, като се отчете и обсъди кои са целите на политиката на ЕФРР, които участниците в семинара считат за най-важни, за да бъдат заложени от Интеррег Румъния -България 2021-2027. В рамките на събитието ще могат да се направят предложения за конкретни цели и приоритети, които са важни за трансграничния регион, както и ще се коментира какви проекти биха имали най-голямо влияние за развитие върху трансграничната територия на областта. Управляващият орган, организатор на семинар, който е поредица от събития, приема и идеи за проекти, по които се търсят партньори, както и заявява готовност да се заложат идеи за стратегически проекти, които биха засегнали цялата трансгранична територия и биха били от стратегическо значение за развитието.
     Участие в семинара в Силистра вземат представители от области от Североизточна България.



Актуално

съобщение

анкета