Агенцията по заетост стартира пето проучване за потребностите от кадри

     От днес до 20 март, включително, се извършва първото за 2020 г. анкетно проучване за потребностите от работна сила. То се организира и провежда от Агенция по заетост.
     Припомняме, че на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта тези проучвания се извършват два пъти годишно. От Агенция по заетостта информират, че обобщените резултати от двете проучвания, проведени през 2018 г. и 2019 г. сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и ученията на търсените кадри на областно и национално ниво са публикувани на сайта на Агенцията, в рубриката "Проучване на потребностите от работна сила".
     Анкетното проучване ще се извърши по актуализиран формуляр електронно. Отново е направена извадка по икономически дейности с включени в анкетата фирми, които да попълнят формуляра, с цел да бъде дадена актуална картина на нуждата от кадри на областно и национално ниво. Чрез анкетния формуляр ще се проучи и кои са най-важните ключови компетентности и умения на 21-ви век, които работната сила трябва да притежава.
     Възможност се дава и на фирми, които не са попаднали в извадката на Агенцията по заетост, но желаещи да участват в анкетирането. За тях е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетост след 04.03.2020 г.
     Областният управител отправя апел към представителите на бизнеса да бъдат активни и да попълват анкетните карти, с което ще се допринесе до по-добро планиране за създаване на нужните им кадри за работа.

     Приложение:

Анкетна карта 1 2020 г.

Формулярът може да бъде попълнен и на следния адрес:
https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета