Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка направи оценка на извършеното в социалната сфера през 2019 г.

prev next
     Днес - 07.02.2020 г., в зала „Пресцентър" в Областната администрация се проведе работно заседание на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Срещата председателства заместник областният управител Живко Желязков, който по първа точка от дневния ред предостави думата на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане" /РДСП/ - Добрич, Ирена Баирова, която представи доклада за изминалата 2019 г. „От извършените проверки и наблюдението на работата на различните услуги на територията на областта, мога да кажа категорично, че нивото на социалните услуги в област Добрич е много добро. Това е оценка както за качеството им, така и за самите услуги" - каза Баирова. Тя отбеляза, че през 2019 г. в областта няма новооткрити, но няма и закрити социални услуги и сподели, че там където е имало пропуски, то те вече са отстранени. Директорът на РДСП отбеляза, че за разлика от други региони в страната в област Добрич домовете за възрастни хора са с много добри бази. Единствено препоръки отправи към Община град Добрич във връзка с услугата Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания, като подчерта, качеството на услугата там носи „черна точка" както на общината като доставчик, така и на област Добрич. „Не е лесно да се работи и всички социални работници вършат своята работа със сърце, но хигиената е под всякаква критика от ползвателите на услугата там" - заяви Баирова и препоръча да има по-сериозен контрол от страна на общината.
      По втора точка „Разни", представителите на общини споделиха плановете си за настоящата 2020 г. и за пореден път декларираха, че има недостиг на квалифицирани кадри, които да работят в предлаганите по места социални услуги.
     С изчерпването на дневния ред заместник областния управител Живко Желязков закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета