Редовно заседание проведе Областна епизоотична комисия

На 18 февруари 2020 г. се проведе редовно заседание на Областна епизоотична комисия, председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. По първа точка от дневния ред докладва секретарят на Комисията и директор на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Анелия Андонова. Тя информира, че за последната седмица няма регистрирани случаи на Африканска чума по свинете с изключение на една положителна проба при диво прасе. Д-р Андонова добави, че то е загробено по надлежния ред. Директорът на ОДБХ съобщи, че има регистриран случай на инфлуенца в страната, като припомни и мерките за биосигурност срещу това заболяване.

По втора точка от дневния ред тя представи новите промени в Закона за ветеринарната дейност, според който вече регистрацията на малки стопанства ще става със съдействие на кметовете и кметските наместници на населени места. Съгласно промените, те ще събират документите на стопани, желаещи да регистрират обектите си и ще ги внасят в ОДБХ.

С изчерпване на дневния ред Ж. Желязков закри заседанието 
Актуално

съобщение

анкета