Заместник областният управител Кр. Николов участва в откриване на реновираната пречиствателна станция за отпадни води на Добрич

     Днес - 24 февруари 2020 г., се състоя официално откриване на реновираната пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ на град Добрич край Врачанци. В церемонията, организирана от Община град Добрич, участва заместник областният управител Красимир Николов. Той заедно с кмета Йордан Йорданов и началника на Станцията Димитрина Гамалова прерязаха лентата на съоръжението.
     От Община град Добрич припомнят, че реновирането на ПСОВ е част от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - фаза 1".
     Обновеното съоръжение е предвидено по проектни параметри за 112 000 еквивалент жители и средно денонощно оразмерително водно количество 24 000 куб.м/ден, информираха от Община град Добрич.
 
     Снимка - Община град ДобричАктуално

съобщение

анкета