В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Готов е проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич

     Днес - 25 февруари 2020 г., се проведе заседание на работната група, назначена със заповед на областния управител, за изработка на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич за периода 2020-2022 г. То бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. По време на срещата бе представен окончателният вариант на проекта и се реши той да бъде изпратен за информация и становища на общините в област Добрич. Документът се изработва на основание Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.
     През първата половина на март ще се проведе заседание, на което ще се вземе решение за окончателно приемане, след което документът ще бъде съгласуван с Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция и одобрен от областния управител.
     Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич ще бъде предоставена на общините в областта, които на база на този документ до края на април месец трябва да разработят и внесат в общинските съвети за одобрение общински стратегии.Актуално

съобщение

анкета